main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Γούρνες, 10 Ιανουαρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χερσονήσου στη Δια Βίου Μάθηση. Συγκεκριμένα, ξεκινάει άμεσα τμήμα εκμάθησης υπολογιστών με τίτλο "Υπολογιστικά φύλλα - Παρουσιάσεις" στην περιοχή των Γουρνών. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 50 ωρών, θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και τα μαθήματα θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17:00-20:00 μέχρι τη λήξη του προγράμματος στις 19 Μαρτίου 2014.

 

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Τοπικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χερσονήσου ενώ συνεχίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων για τα οποία η τοπική κοινωνία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

copyright © Δήμος Χερσονήσου