main img main img main img main img main img main img main img main img

25/04/2007 Επιδεικτικές Δράσεις για την Ευρυζωνικότητα στο Δήμο Χερσονήσου

 

Την περίοδο 09/04 έως 20/04 διενεργήθηκαν 11 μαθήματα εκπαίδευσης - ενημέρωσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Χερσονήσου.

Το σύνολο των μαθημάτων λοιπόν που έχουν διενεργηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 28.

copyright © Δήμος Χερσονήσου