Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


(Προσοχή!)- Ανάρτηση εκ νέου των αποτελεσμάτων της υπ' αριθ. 13891/2020 ανακοίνωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου

(Προσοχή!)- Ανάρτηση εκ νέου των αποτελεσμάτων της υπ' αριθ. 13891/2020 ανακοίνωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου

03/09/2020 15:49
Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

30/07/2020 12:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

13/07/2020 11:19
Ανακοίνωση  του Δήμου Χερσονήσου  για πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

Ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου για πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

09/07/2020 13:21
Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 και με  αριθμ. πρωτ. 3929/05.03.2020 Ανακοίνωσης  για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  του Δήμου Χερσονήσου

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 και με αριθμ. πρωτ. 3929/05.03.2020 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Δήμου Χερσονήσου

08/07/2020 16:06
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2022.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2022.

02/07/2020 14:28
Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

18/06/2020 13:56
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2019

17/12/2019 13:24
6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

16/10/2019 14:39
5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

16/07/2019 10:18
5ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

5ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

03/06/2019 10:27
4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  18 /21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18 /21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

03/06/2019 10:25