Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20/08/2021 15:49
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 01/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 01/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18/08/2021 11:49
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

09/08/2021 15:16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

06/08/2021 09:47
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 11 μηνης  διάρκειας , για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 11 μηνης διάρκειας , για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

28/07/2021 12:34
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ως εξής:  Δύο [2] Ειδικών Συνεργατών, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ και ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, κατηγορίας ΠΕ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ως εξής: Δύο [2] Ειδικών Συνεργατών, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ και ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, κατηγορίας ΠΕ

27/07/2021 11:40
ΔΕΥΑΧ_2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1-2021

ΔΕΥΑΧ_2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1-2021

05/07/2021 14:34
ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΗΨΗΣ ΔΥΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΗΨΗΣ ΔΥΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

23/06/2021 14:08
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021: Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021: Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

07/06/2021 15:21
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2021

14/05/2021 16:09
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

13/05/2021 13:50
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2021 ΔΕΥΑΧ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2021 ΔΕΥΑΧ

19/04/2021 13:37