Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων

26/06/2023 13:55
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023: Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023: Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

02/06/2023 13:00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2023 ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2023 ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.

01/06/2023 13:32
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

17/05/2023 14:04
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΟΧ 1/2023: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΟΧ 1/2023: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

16/05/2023 07:57
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες που διαχειρίζεται. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14/05/2023 έως 23/05/2023

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες που διαχειρίζεται. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14/05/2023 έως 23/05/2023

12/05/2023 15:08
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

07/04/2023 14:04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.

05/04/2023 14:18
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2023 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2023 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

28/03/2023 12:07
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

20/03/2023 15:05
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες που διαχειρίζεται. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19/03/2023 έως 28/03/2023

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες που διαχειρίζεται. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19/03/2023 έως 28/03/2023

17/03/2023 13:46
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 01/2023 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 01/2023 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

21/02/2023 14:25