Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

14/07/2022 13:59
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

14/07/2022 10:45
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, Διάρκειας Σύμβασης  8 μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, Διάρκειας Σύμβασης 8 μηνών

01/07/2022 12:18
Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

17/05/2022 14:16
Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. : Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (ΣΟΧ 1/2022).

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. : Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (ΣΟΧ 1/2022).

16/05/2022 13:26
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ {ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ {ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

10/05/2022 17:55
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2022: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2022: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

05/05/2022 12:55
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/4/2022 έως 09/05/2022)

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/4/2022 έως 09/05/2022)

28/04/2022 13:28
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  - 15 ΑΤΟΜΩΝ  - ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22.04.2022 ΕΩΣ 03.05.2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 15 ΑΤΟΜΩΝ - ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22.04.2022 ΕΩΣ 03.05.2022)

20/04/2022 14:52
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022 ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022 ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18/04/2022 12:26
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2022: Ανακοίνωση για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2022: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

12/04/2022 13:47
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4240/04.03.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4240/04.03.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18/03/2022 15:04