Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων  με σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μήνες (και μέχρι 30.11.2020)

Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μήνες (και μέχρι 30.11.2020)

12/10/2020 14:43
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

30/09/2020 14:51
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

29/09/2020 13:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30.11.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30.11.2020

23/09/2020 15:39
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ

15/09/2020 14:40
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

08/09/2020 15:23
(Προσοχή!)- Ανάρτηση εκ νέου των αποτελεσμάτων της υπ' αριθ. 13891/2020 ανακοίνωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου

(Προσοχή!)- Ανάρτηση εκ νέου των αποτελεσμάτων της υπ' αριθ. 13891/2020 ανακοίνωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου

03/09/2020 15:49
Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

30/07/2020 12:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

13/07/2020 11:19
Ανακοίνωση  του Δήμου Χερσονήσου  για πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

Ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου για πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

09/07/2020 13:21
Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 και με  αριθμ. πρωτ. 3929/05.03.2020 Ανακοίνωσης  για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  του Δήμου Χερσονήσου

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 και με αριθμ. πρωτ. 3929/05.03.2020 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Δήμου Χερσονήσου

08/07/2020 16:06
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2022.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2022.

02/07/2020 14:28