Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

17/08/2022 15:45
Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου  Χερσονήσου για την πρόσληψη προσωπικού (6 ατόμων) ΙΔΟΧ 11μηνης διάρκειας για την εύρυθμη λειτουργία  των παιδικών σταθμών

Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη προσωπικού (6 ατόμων) ΙΔΟΧ 11μηνης διάρκειας για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών

03/08/2022 13:03
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2 2022 ΔΑΜΑΛ ΑΕ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2 2022 ΔΑΜΑΛ ΑΕ

29/07/2022 21:43
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 03/2022 Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 03/2022 Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

28/07/2022 16:33
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

15/07/2022 15:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2022

14/07/2022 14:41
ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

14/07/2022 13:59
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

14/07/2022 10:45
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, Διάρκειας Σύμβασης  8 μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, Διάρκειας Σύμβασης 8 μηνών

01/07/2022 12:18
Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

17/05/2022 14:16
Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. : Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (ΣΟΧ 1/2022).

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. : Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (ΣΟΧ 1/2022).

16/05/2022 13:26
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ {ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ {ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

10/05/2022 17:55