Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

05/04/2019 10:43
Εκδοση της 1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

03/04/2019 12:50
Εκδοση της 1Γ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 1Γ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

27/03/2019 12:53
1Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

1Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

11/02/2019 14:04
1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

28/12/2018 11:20
ΥΠΠΟ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

ΥΠΠΟ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

20/11/2018 12:42
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  -  Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

29/10/2018 14:08
10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

18/10/2018 14:11
7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

28/09/2018 13:31
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

02/08/2018 14:25
Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

23/07/2018 09:28
9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

06/07/2018 11:30