Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022 ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022 ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18/04/2022 12:26
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2022: Ανακοίνωση για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2022: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

12/04/2022 13:47
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4240/04.03.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4240/04.03.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18/03/2022 15:04
Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στο portal του Δήμου

Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στο portal του Δήμου

11/03/2022 12:48
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

04/03/2022 14:26
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

04/03/2022 13:50
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2400/04.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29)  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2400/04.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

10/02/2022 14:33
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 26.05.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 26.05.2022

04/02/2022 20:20
Ανακοίνωση πρόσληψης επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

Ανακοίνωση πρόσληψης επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

07/01/2022 11:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

13/09/2021 12:47
Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 και με  αριθμ. πρωτ. 6805/27.04.2021 Ανακοίνωσης  για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  του Δήμου Χερσονήσου

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 και με αριθμ. πρωτ. 6805/27.04.2021 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Δήμου Χερσονήσου

06/09/2021 15:18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

01/09/2021 15:34