main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου (Φάμπρικα) στη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου, την  03η  του μηνός Μαίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. για τη συζήτηση - ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σε διάφορα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου, ενόψει της τουριστικής περιόδου.

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                              Δημοτικής Κοινότητας

 

            

                                                                                                                        Ιωάννης Στιβακτάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου