main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση την 30 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 82 και 89 του Ν. 4555/2018.

 

  1. Πρόταση για καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου από παραγωγούς πωλήτες

  2. Γνωμοδότηση για παραχώρηση αίθουσας συμβουλίου (α’ ορόφου) Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων στο ΚΟΙΠΟΔΙ Χερσονήσου

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

Αργυράκη Ειρήνη

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου