Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Μοχού

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοχού την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Μοχού, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Έκφραση γνώμης για αγορά οικοπέδου, όμορο του κοιμητηρίου, στο Μοχό (έγγραφο Μπιτζαράκη Αντώνη). 2. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μοχού Πλατάκης Αδάμ