Προσκλήσεις Δημοτικών Οργάνων

 

Μάθετε τα τελευταία νέα για τις συνεδριάσεις του Δημοτικών Οργάνων του Δήμου Χερσονήσου!

 Δημοτικό Συμβούλιο

 


Δημοτική επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δημοτικές Κοινότητες
Νομικά Πρόσωπα
Άλλες επιτροπές