Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

02/11/2021 09:24
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

01/11/2021 13:07
Πρόσκληση για την 41 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 41 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

19/10/2021 14:56
Πρόσκληση στη 18η  Τακτική Συνεδρίαση 2021  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 18η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

18/10/2021 15:08
Πρόσκληση για την 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

18/10/2021 15:05
πρόσκληση για την 39η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

πρόσκληση για την 39η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

08/10/2021 11:39
Πρόσκληση στη 17η  Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 17η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

05/10/2021 09:07
Πρόσκληση για την 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/09/2021 14:21
Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

21/09/2021 13:31
Πρόσκληση για την 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

17/09/2021 12:24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

14/09/2021 14:53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

07/09/2021 14:11