Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 8η  Έκτακτη Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η Έκτακτη Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

14/04/2021 14:49
4η πρόσκληση 2021 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4η πρόσκληση 2021 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

13/04/2021 08:03
Πρόσκληση στην 7η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 7η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

02/04/2021 15:33
Πρόσκληση 3η συνεδρίασης έτους 2021, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »

Πρόσκληση 3η συνεδρίασης έτους 2021, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »

01/04/2021 14:39
Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

16/03/2021 10:16
Πρόσκληση για την 2 η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021»

Πρόσκληση για την 2 η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021»

09/03/2021 15:12
Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

01/03/2021 08:34
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

23/02/2021 15:56
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 2021

30/12/2020 15:52
Δράση Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κουτιά Αγάπης» που διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

Δράση Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κουτιά Αγάπης» που διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

30/12/2020 15:48
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 2020

30/12/2020 15:44
Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

23/11/2020 14:58