Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

27/12/2018 14:36
Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύη

Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύη

27/12/2018 12:01
Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

24/12/2018 15:38
Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

17/12/2018 14:14
Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

07/12/2018 14:07
Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

20/12/2018 11:26
Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

27/11/2018 09:38
Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

26/11/2018 10:13
Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

08/11/2018 13:28
Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

08/11/2018 11:20
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

05/11/2018 14:06
Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

26/10/2018 15:07