Επικαιρότητα


Πρόσκληση στη 12η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 12η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

04/10/2022 14:54
Πρόσκληση στη 11η  Έκτακτη Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 11η Έκτακτη Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

08/09/2022 15:34
Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022»

Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022»

05/09/2022 20:11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

05/09/2022 20:06
Πρόσκληση στη 10η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 10η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

02/09/2022 11:18
πρόσκληση 6ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

πρόσκληση 6ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

29/08/2022 09:34
Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

18/08/2022 14:59
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 2022 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 2022 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

02/08/2022 11:16
Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου

02/08/2022 11:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

12/07/2022 20:11
Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

08/07/2022 15:03
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

08/06/2022 13:44