Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

15/10/2018 13:10
Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

01/10/2018 14:45
Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

07/09/2018 14:13
Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

31/08/2018 14:08
Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

24/09/2018 10:23
Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

23/07/2018 09:02
Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

20/07/2018 09:26
Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

26/06/2018 14:50
Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση του έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

26/06/2018 08:12
Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

18/05/2018 14:25
Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

30/04/2018 13:26
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

30/04/2018 14:30