Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις παρ. άρθρου 67 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 Α΄/ 11.03.2020)του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις παρ. άρθρου 67 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 Α΄/ 11.03.2020)του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

28/05/2020 11:23
Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

20/05/2020 15:44
Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

12/05/2020 08:51
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

11/05/2020 14:54
Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

07/05/2020 09:46
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

10/04/2020 10:17
Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου εκ περιφοράς

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου εκ περιφοράς

27/03/2020 14:35
Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

19/03/2020 09:19
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 2020 ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 2020 ΔΕΥΑΧ

28/02/2020 13:39
Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

20/02/2020 11:45
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΕΥΑΧ για το 2020

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΕΥΑΧ για το 2020

30/12/2019 13:46
Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χερσονήσου

30/12/2019 13:35