Επικαιρότητα


Πρόσκληση στη 15η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 15η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

04/09/2020 14:24
Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

02/09/2020 14:41
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

12/08/2020 14:33
Πρόσκληση για τη 14η Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση για τη 14η Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

10/08/2020 11:41
Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

31/07/2020 14:46
Πρόσκληση στη 12η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 12η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

16/07/2020 14:59
Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

10/07/2020 15:08
Πρόσκληση στην Έκτακτη 10η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην Έκτακτη 10η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

10/07/2020 15:04
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ν.4305/2014 μηνός Μαίου 2020 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ν.4305/2014 μηνός Μαίου 2020 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

09/06/2020 15:42
Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

05/06/2020 15:23
Πρόσκληση στην 4η  Έκτακτη Συνεδρίαση  δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις παρ. άρθρου 67 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 Α΄/ 11.03.2020)του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις παρ. άρθρου 67 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 Α΄/ 11.03.2020)του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

28/05/2020 11:23
Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

20/05/2020 15:44