Επικαιρότητα


Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

30/01/2023 07:52
Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»

24/01/2023 09:43
Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

13/01/2023 14:19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

20/12/2022 19:44
Πρόσκληση στη 16η  Έκτακτη Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 16η Έκτακτη Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

16/12/2022 19:49
πρόσκληση 10ης τακτικής  συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

πρόσκληση 10ης τακτικής συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

16/12/2022 19:47
Πρόσκληση στη 15η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 15η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

13/12/2022 13:31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 'ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ'

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 'ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ'

28/11/2022 13:18
Πρόσκληση στη 14η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 14η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

25/11/2022 14:32
Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

10/11/2022 15:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 10Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 10Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

07/11/2022 08:14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

07/11/2022 08:11