Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

24/01/2020 14:49
Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

30/12/2019 13:41
Πρόσκληση στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/12/2019 12:02
Πρόσκληση στην 32η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 32η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

19/12/2019 13:13
Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

19/12/2019 13:07
Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19/12/2019 12:56
Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

13/12/2019 14:43
Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

25/11/2019 14:29
Πρόσκληση στην 27η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 27η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

18/11/2019 09:08
Πρόσκληση στην 26η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 26η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

07/11/2019 13:16
Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

01/11/2019 10:57
Πρόσκληση για τη 24η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για τη 24η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

30/10/2019 15:18