Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

24/12/2020 19:34
Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

18/12/2020 16:06
Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

18/12/2020 16:05
Πρόσκληση στην 27η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 27η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

08/12/2020 11:30
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβριου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβριου 2020

26/10/2020 15:29
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

22/10/2020 14:12
Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

16/10/2020 14:09
Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου (Ορθή Επανάληψη)

Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου (Ορθή Επανάληψη)

29/09/2020 11:30
Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

25/09/2020 15:49
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

07/09/2020 11:59
Πρόσκληση στην 21η  τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

04/09/2020 14:36
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

26/08/2020 12:44