Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


11η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου

11η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου

11/06/2021 09:13
Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

05/06/2021 22:53
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

25/05/2021 14:11
Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

11/05/2021 09:46
Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

23/04/2021 16:18
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

19/04/2021 21:35
Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

26/03/2021 21:16
Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

05/03/2021 21:28
Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

25/02/2021 16:57
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

11/02/2021 10:11
Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

02/02/2021 15:26
Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

24/12/2020 19:38