Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 13η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 13η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

22/05/2022 19:50
Πρόσκληση στην 12η  ειδική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 12η ειδική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

22/05/2022 19:47
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

20/05/2022 08:39
Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

09/05/2022 09:43
Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

12/04/2022 14:02
Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

04/04/2022 14:15
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

18/03/2022 15:15
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

17/03/2022 14:47
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

15/03/2022 14:39
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

15/03/2022 08:02
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

09/02/2022 15:17
Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

31/01/2022 17:29