Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

21/11/2022 08:12
Πρόσκληση σε έκτακτη(24η) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη(24η) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

16/11/2022 11:11
Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

14/11/2022 08:17
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

28/10/2022 09:57
Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30

Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30

16/10/2022 12:17
Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

23/09/2022 19:27
Πρόσκληση στην 19η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 19η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

19/08/2022 16:41
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Χερσονήσου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

03/08/2022 22:15
Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

29/07/2022 21:40
Πρόσκληση στην 16η  ειδική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 16η ειδική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

29/07/2022 21:37
Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

16/07/2022 14:57
Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

17/06/2022 14:36