Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

26/01/2018 14:46
Περίληψη αποφάσεων 40ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 40ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

08/12/2017 13:02
Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

27/11/2017 14:08
Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

15/11/2017 12:48
Περίληψη αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

01/11/2017 10:07
Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

09/10/2017 12:18
Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

27/09/2017 13:36
Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

15/09/2017 13:43
Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

10/08/2017 09:48
Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

25/07/2017 13:45
Περίληψη αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

28/06/2017 10:32
Περίληψη αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

13/06/2017 12:19