Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 45ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 45ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

16/10/2018 13:13
Περίληψη αποφάσεων 44ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 44ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

09/10/2018 12:38
Περίληψη αποφάσεων 43ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 43ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

08/10/2018 09:22
Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

28/09/2018 09:43
Περίληψη αποφάσεων 40ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 40ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

24/09/2018 09:11
Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

27/08/2018 12:22
Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

21/08/2018 12:29
Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

25/07/2018 13:20
Περίληψη αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

13/07/2018 09:01
Περίληψη αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

09/07/2018 11:54
Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

26/06/2018 12:06
Περίληψη αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

11/06/2018 10:21