Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

02/04/2019 13:20
Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

22/03/2019 09:57
Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

13/03/2019 11:30
Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

26/02/2019 07:33
Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

11/02/2019 11:56
Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

16/01/2019 13:14
Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

10/12/2018 12:51
Περίληψη αποφάσεων 50ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 50ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

10/12/2018 09:09
Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 49ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

20/11/2018 11:25
Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 48ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

12/11/2018 11:47
Περίληψη αποφάσεων 47ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 47ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

05/11/2018 12:21
Περίληψη αποφάσεων 46ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 46ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

31/10/2018 09:25