Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

29/05/2018 11:14
Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

25/05/2018 12:02
Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

18/05/2018 13:56
Περίληψη αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

07/05/2018 11:55
Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

24/04/2018 12:21
Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

04/04/2018 09:55
Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

21/03/2018 13:26
Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

08/03/2018 08:37
Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

26/02/2018 13:06
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

21/02/2018 14:05
Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

06/02/2018 14:44
Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

29/01/2018 14:35