Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

07/10/2019 12:46
Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

02/10/2019 10:34
Περίληψη αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

24/09/2019 14:13
Περίληψη αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

17/09/2019 12:19
Περίληψη αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

26/08/2019 11:42
Περίληψη αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

06/08/2019 12:24
Περίληψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

22/07/2019 13:50
Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

10/07/2019 12:24
Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

02/07/2019 16:52
Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

20/05/2019 14:20
Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

16/04/2019 13:08
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

08/04/2019 12:00