Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

04/02/2020 14:13
Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

28/01/2020 13:00
Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

21/01/2020 14:54
Περίληψη αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

31/12/2019 09:40
Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

17/12/2019 13:32
Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

12/12/2019 13:34
Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

12/12/2019 13:32
Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

03/12/2019 14:35
Περίληψη αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

26/11/2019 14:31
Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

22/11/2019 10:38
Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

04/11/2019 13:49
Περίληψη αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Περίληψη αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

15/10/2019 11:27