Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

20/04/2021 15:07
Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

14/04/2021 13:44
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

12/03/2021 12:04
Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

24/02/2021 14:34
Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

12/02/2021 14:54
Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

04/02/2021 15:34
Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

26/01/2021 14:46
Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

13/01/2021 13:58
Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 41ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

10/11/2020 09:35
Περίληψη αποφάσεων 39ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 39ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

26/10/2020 15:23
Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 38ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

16/10/2020 11:53
Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 37ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2020

13/10/2020 14:19