Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020 δια ζώσης

Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020 δια ζώσης

09/10/2020 15:06
Περίληψη αποφάσεων 33ς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 33ς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

04/09/2020 12:16
Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής  έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

02/09/2020 12:10
Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

19/08/2020 12:15
Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

22/07/2020 13:53
Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

01/07/2020 12:12
Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

14/05/2020 14:44
Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

14/05/2020 14:42
Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

01/04/2020 13:04
Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

09/03/2020 13:43
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

25/02/2020 14:35
Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

19/02/2020 13:08