Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

12/05/2020 08:51
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

11/05/2020 14:54
Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

07/05/2020 09:46
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

10/04/2020 10:17
Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου εκ περιφοράς

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου εκ περιφοράς

27/03/2020 14:35
Πρόσκληση στην 2η  τακτική  συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

19/03/2020 09:19
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 2020 ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 2020 ΔΕΥΑΧ

28/02/2020 13:39
Πρόσκληση στην 1η  τακτική  συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

20/02/2020 11:45
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΕΥΑΧ  για το 2020

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΕΥΑΧ για το 2020

30/12/2019 13:46
Πρόσκληση στην 15η  τακτική  συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χερσονήσου

30/12/2019 13:35
Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

27/12/2019 14:18
Πρόσκληση στη 19η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 19η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

27/12/2019 14:14