Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

Στη ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν και που αφορούν το Δήμο Χερσονήσου.  


 


Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»

03/03/2023 13:48
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Έργα διάθεσης ΕΕΛ Οικισμών Καρτερού και Κοκκίνι Χάνι – Βαθειανού Κάμπου»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Έργα διάθεσης ΕΕΛ Οικισμών Καρτερού και Κοκκίνι Χάνι – Βαθειανού Κάμπου»

01/03/2023 14:43
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»

17/02/2023 13:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών  για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2022 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2022 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

10/02/2023 14:02
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2022-24»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2022-24»

26/01/2023 13:52
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

28/12/2022 12:44
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Άρση κινδύνου και αποκατάσταση προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σώρευσης όμβριων υδάτων» (Α.Μ. 34/2022)

πρόσκλησης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Άρση κινδύνου και αποκατάσταση προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σώρευσης όμβριων υδάτων» (Α.Μ. 34/2022)

15/12/2022 12:05
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση «Μελέτη Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση «Μελέτη Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια»

08/12/2022 15:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

07/12/2022 14:15
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 91.524,40 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 91.524,40 ΕΥΡΩ

30/11/2022 15:15
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»»

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»»

30/11/2022 14:04
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ»

30/11/2022 13:52