Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

02/09/2022 11:24
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης»

12/08/2022 12:30
Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2022 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2022), ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ 9837/25-05-2022

Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2022 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2022), ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ 9837/25-05-2022

25/05/2022 14:01
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΧΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΧΟΥ

22/07/2022 15:12
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 'Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά'

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 'Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά'

14/07/2022 13:56
Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματος και Μηχανήματος έργου Εκσκαφέα Φορτωτή

Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματος και Μηχανήματος έργου Εκσκαφέα Φορτωτή

12/07/2022 20:23
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ Ανάπλασης, αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία  λιμένα  έναντι προσάμμωσης

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ανάπλασης, αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία λιμένα έναντι προσάμμωσης

07/07/2022 13:28
Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

06/07/2022 12:28
Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διακόσμου

Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διακόσμου

06/07/2022 12:24
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

28/06/2022 20:11
Δημοσίευση Διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022

Δημοσίευση Διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022

27/06/2022 14:03
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»

22/06/2022 12:19