Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 04/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 04/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

22/01/2020 13:27
Ανακοίνωση  για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ– ΣΟΧ 1/2020

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ– ΣΟΧ 1/2020

15/01/2020 14:16
ΣΟΧ4_2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΟΧ4_2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/01/2020 14:06
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019- 2020»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019- 2020»

08/01/2020 13:21
Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου

27/12/2019 14:01
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».

19/12/2019 13:51
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

19/12/2019 12:51
Πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας 2μηνης διάρκειας , για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας 2μηνης διάρκειας , για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χερσονήσου

29/11/2019 13:54
Δημόσια γνωστοποίηση - Σύμβουλος Πρωτογενή Τομέα, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Δημόσια γνωστοποίηση - Σύμβουλος Πρωτογενή Τομέα, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

15/11/2019 15:04
Δημόσια γνωστοποίηση - Σύμβουλος Τουρισμού

Δημόσια γνωστοποίηση - Σύμβουλος Τουρισμού

15/11/2019 15:01
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

12/11/2019 13:33
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας συμβασιούχων καθαριότητας 2019»

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας συμβασιούχων καθαριότητας 2019»

08/11/2019 13:02