Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

01/04/2020 13:16
Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κοινότητα Αβδού

Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κοινότητα Αβδού

26/03/2020 14:33
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

26/03/2020 14:29
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει την διενέργεια  συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού σε επανάληψη για την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2019-20»

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού σε επανάληψη για την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2019-20»

19/03/2020 09:12
Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

10/03/2020 12:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ορκωτούς για τον έλεγχο της χρήσης 2019 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ορκωτούς για τον έλεγχο της χρήσης 2019 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

05/03/2020 11:34
Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου

Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου

04/03/2020 12:40
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

03/03/2020 14:14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

03/03/2020 14:07
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απολύμανση – Μυοκτονία - Απεντόμωση Δημοτικών Κτιρίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απολύμανση – Μυοκτονία - Απεντόμωση Δημοτικών Κτιρίων»

28/02/2020 11:38
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Προκήρυξης ΣΟΧ 04/2019 ύστερα από ένσταση υποψηφίου και αποδοχής της ενστάσεως του αρμοδίου τμήματος του ΑΣΕΠ για την κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Προκήρυξης ΣΟΧ 04/2019 ύστερα από ένσταση υποψηφίου και αποδοχής της ενστάσεως του αρμοδίου τμήματος του ΑΣΕΠ για την κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

26/02/2020 11:58
Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων και υποβρυχίων αναδευτήρων ΕΤΟΥΣ 2019-20

Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων και υποβρυχίων αναδευτήρων ΕΤΟΥΣ 2019-20

21/02/2020 16:38