Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


O Δήμος Χερσονήσου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΟΔΩΝ

O Δήμος Χερσονήσου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΟΔΩΝ

27/11/2020 15:04
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

09/11/2020 11:22
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

26/10/2020 09:12
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Κεράς'

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Κεράς'

23/10/2020 14:18
Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις δημοτικές ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου»

Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις δημοτικές ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου»

23/10/2020 13:15
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020»

20/10/2020 13:18
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2020-2021»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2020-2021»

10/11/2020 12:35
Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.»

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.»

08/10/2020 14:37
Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία ελέγχου μπασκετών στα γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.»

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία ελέγχου μπασκετών στα γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.»

08/10/2020 14:33
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τοπική κοινότητα Κεράς» του Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 347.335,00 €

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τοπική κοινότητα Κεράς» του Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 347.335,00 €

07/10/2020 15:49
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31.12.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31.12.2020

22/09/2020 15:07
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

22/09/2020 11:12