Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


Εργασίες μεταφοράς λυμάτων, αποφράξεων αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης και καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και δεξαμενών ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ, έτους 2020

Εργασίες μεταφοράς λυμάτων, αποφράξεων αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης και καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και δεξαμενών ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ, έτους 2020

29/05/2020 15:12
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (για διάστημα 30 ημερών)»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (για διάστημα 30 ημερών)»

27/05/2020 13:31
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

25/05/2020 14:50
Περίληψη διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην περιοχή των Γουβών για την κατασκευή υδατοδεξαμενής

Περίληψη διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην περιοχή των Γουβών για την κατασκευή υδατοδεξαμενής

04/05/2020 11:20
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

23/04/2020 15:14
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2020»

14/04/2020 13:52
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου

13/04/2020 13:36
Διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων του Δήμου Χερσονήσου

Διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων του Δήμου Χερσονήσου

13/04/2020 10:50
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

07/04/2020 16:52
προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης»

προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης»

03/04/2020 21:41
Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

01/04/2020 13:16
Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κοινότητα Αβδού

Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κοινότητα Αβδού

26/03/2020 14:33