Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)

21/02/2020 12:39
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Χερσονήσου». ΣΑΕ055(2017ΣΕ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Χερσονήσου». ΣΑΕ055(2017ΣΕ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

21/02/2020 12:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)

21/02/2020 10:49
Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

20/02/2020 11:56
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

17/02/2020 12:06
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (αρ32πρ.2γ Ν.4412/16)

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (αρ32πρ.2γ Ν.4412/16)

12/02/2020 14:42
Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»Προσοχή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»Προσοχή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12/02/2020 14:34
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

07/02/2020 16:38
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020 : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020 : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)

07/02/2020 16:03
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

06/02/2020 12:49
Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ. Χερσονήσου

Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ. Χερσονήσου

29/01/2020 13:15
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

24/01/2020 15:04