Επικαιρότητα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επικαιρότητα


Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

10/06/2021 15:02
Διενέργεια συνωπτικου διαγωνισμού με τίτλο: 'Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο αρ.απόφ.201.6/2020)'

Διενέργεια συνωπτικου διαγωνισμού με τίτλο: 'Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο αρ.απόφ.201.6/2020)'

31/05/2021 15:21
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

31/05/2021 15:17
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Χερσονήσου

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Χερσονήσου

28/05/2021 13:50
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου & Διευκρινίσεις

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου & Διευκρινίσεις

27/05/2021 08:44
Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

13/05/2021 13:55
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2021

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2021

13/05/2021 13:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 & 32Α του ν. 4412/2016.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 & 32Α του ν. 4412/2016.

20/04/2021 15:04
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

26/03/2021 12:27
ΔΕΥΑΧ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών  για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020

ΔΕΥΑΧ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020

18/03/2021 15:45
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

10/03/2021 14:43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

09/03/2021 15:20